ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Η άντληση υδάτων στην Αθήνα απαιτεί επαγγελματικό εξοπλισμό προκειμένου να αντλήθεί μεγάλη ποσότητα νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Άντληση υδάτων

Διαθέτουμε ηλεκτροκίνητες αντλίες ακαθάρτων λυμάτων και ομβρίων υδάτων καθώς και ειδικά συστήματα άντλησης που διαθέτουν τα φορτηγά μηχανήματα μας. Μπορούμε να αντλήσουμε από αρκετά μέτρα βάθος, από υπόγειους χώρους, φρεάτια ασανσέρ, υπόγεια γκαράζ και αποθήκες.